Billedkilde: Biodiversity LibraryVinter Portulak / Winter Purslane

Montia perfoliata
Vinterportulak

Dyrk
Salatsort til dyrkning i efteråret, vinter og det tidlige forår. I beskyttede placeringer kan den skæres flere gange i løbet af vinteren. Meget hårdfør mod frost.

Bemærk: Spirer kun ved temperaturer under 12 °C
Såning: udendørs i marts og august. Indendørs for udplantning i drivhus fra august – november.
Plantning i væksthus: Midt september- december
Høst: Midt i september – midt i maj
Afstand: 20-30 cm mellem rækkerne, 15-20 cm i rækken
Sådybde: 1 cm
Optimal jordtemperatur: 4 – 10 °C

Grow
Like corn salad it is a salad variety for growing in autumn, winter and early spring. In protected locations it can be cut several times during the winter. If planted in a perforated fleece mulch, no weeding is required. Very frost-hardy.
Note: Germinates only at temperatures below 12 °C.

Sowing outside: March and August
Sowing for planting: August- November
Planting in greenhouse: mid September- December
Harvest: mid. September- mid May
Planting distance between rows: 20 – 30 cm
Planting distance in the row: 15 – 20 cm
Sowing depth: ca. 1 cm
Optimal soil temperature: 4 – 10 °C