Billedkilde: Biodiversity Library


Frilandstomat / Open air tomato
Solanum lycopersicum
Matina

Dyrk
Tidlig frilandstomat, også til dyrkning indendørs. Bladene ligner kartoffelblade; frugterne er mellemstore, højrøde og revner ikke let. God til begynderhaven og byhaven.

Sås med 50 cm mellem hver plante. Kan plantes i krukker på altanen og i selvvandende kasser i drivhuset.

Såning: indendørs fra midt i februar- marts
Forkultivering: i væksthus midt april- midt maj
Udplantning: midt juni- midt oktober
Afstande: I dobbeltrækker 75 cm under glas, 100 udendørs.  I rækken 40- 60 cm under glas, 50 cm udendørs.
Optimal jordtemperatur: 18 – 22 °C

 

Grow
Early outdoor tomato, also for growing indoors. The leaves looks a bit like potato leaves; the fruits are medium-sized, bright red and does not crack easily. Good for beginners. Can be planted in pots on the balcony and in self-watering boxes in the greenhouse.

Sowing indoors: Mid February – March
Planting in greenhouse: Mid April – mid May
Planting outside: Mid June-mid October
Planting distance between rows: In double rows 75 cm under glass, 100 cm outside
Planting distance in the row: 40 – 60 cm under glass, 50 cm outside
Optimal soil temperature: 18 – 22 °C

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem

Gem