Billedkilde: Biodiversity LibraryFrøsamler markært / Seed Saver field pea
Pisum arvense
Lollandske Rosiner


Dyrk

Gammel sort af gråært. Lav markært, med mange slyngtråde, så planterne kan holde hinanden oppe. De er specielle, da de ikke koger ud som gule ærter, men forbliver hele. God til fx. ærte falafler og gråærte humus. Kan spise som friske ærter.

Såning: Forkultivering: Marts – April
Friland: April/Maj – juni
Afstande: Planter: 3 cm, Rækker: 30–45 cm
Sådybde: 3 cm

Grow
Old variety of a field pea. With many tendrils, so the plants can keep each other up. They are special because they do not boil off as yellow peas, but remains throughout. Good in the kitchen pea falafels and pea humus. Can be eaten as fresh peas.

Sowing time: Seedlings: March – April
Open air: April/Majy – June
Planting distance: Rows 30–45 cm 3 cm apart in the row
Sowing depth: 3 cm