Billedkilde: Biodiversity LibraryKinakål / Chinese cabbage

Brassica pekinensis
Granat

Dyrk
Danner høje, tynde og lukkede hoveder. Stærk aromatisk smag med god konsistens og velegnet til dampning og til den berømte og sunde Kimchi!

Såning til udplantning: Juli
Udplantning: August
Rækkeafstand: 50 cm
Afstand mellem Planter: 40 cm
Optimal jordtemperatur: 18-22 ° C
Høst: Midt september – november

Grow
Forms tall, thin and closed heads. Strong aromatic flavour with good consistency and suitable for steaming and in the famous fermentet Kimchi!

Sowing for planting: July
Planting outside: August
Row spacing: 50 cm
Plant distance: 40 cm
Optimal soil temperature: 18 – 22 ° C
Harvest: Mid September- November

Gem

Gem

Gem

Gem