Billedkilde: Biodiversity Library


Cherrytomat / Cherry tomato
Solanum lycopersicum
Black Cherry

Dyrk
En mørk lilla cherry tomat med godt udbytte (1 tomat vejer ca. 25 g) God smag og  meget sund.

Såning: indendørs fra midt i februar- marts
Forkultivering: i væksthus midt april- midt maj
Udplantning: midt juni- midt oktober
Afstande: I dobbeltrækker 75 cm under glas, 100 udendørs.  I rækken 40- 60 cm under glas, 50 cm udendørs.
Optimal jordtemperatur: 18 – 22 °C

Grow
Heavy yielding and vigorous cherry tomato (fruit weigh ca. 25 g)  with dark purple, split resistant fruit. Good flavour and very healthy. 

Sowing indoors: Mid February – March
Planting in greenhouse: Mid April – mid May
Planting outside: Mid June-mid October
Planting distance between rows: In double rows 75 cm under glass, 100 cm outside
Planting distance in the row: 40 – 60 cm under glass, 50 cm outside
Optimal soil temperature: 18 – 22 °C

Gem